โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า_0
โรงงานผลิตจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ราคาถูกทุกขนาด
รับเหมาก่อสร้าง สถานีไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
Preventive Maintenance

ออกแบบผลิตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า - เอเซีย ทราโฟ

88/99 หมู่ 12 ซอยสุนทรวิภาค ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

บริการของเรา

บริษัท เอเซีย ทราโฟ จำกัด [ ASIA TRAFO ]

ดำเนินกิจการด้าน การออกแบบระบบวิศวกรรมไฟฟ้า จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง และบริหารงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างครบวงจร รวมถึงงานก่อสร้างสถานี ไฟฟ้าย่อย ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าในนาม “ASIA TRAFO” ตั้งแต่ขนาด 30 – 30000 kVA. ระบบแรงดันไฟฟ้า 1 – 36 kV. สามารถผลิตได้ตามข้อกำหนดตามมาตรฐานของประเทศ (มอก. /TIS) และมาตรฐานระหว่างประเทศ (IEC, ANSI/IEEE ,DIN/VDE) 

ออกแบบระบบวิศวกรรมไฟฟ้า

 

Service การบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

 

หม้อแปลงไฟฟ้าที่ดีนอกจากจะมีการออกแบบที่ดีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี การที่ใช้ช่างผู้ชำนาญงานในการผลิตและการทดสอบตามมาตรฐานแล้ว ยังต้องมีการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้าให้ยาวนานยิ่งขึ้น จึงต้องมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่อง